Inútil Magazine | for poem by Ana Zanatti.

Papele  | poem illustration | Lisbon 2011

Papele  | poem by Ana Zanatti | Lisbon 2011

Inútil Magazine  | poem illustration | Lisbon 2011

Inútil Magazine  | poem illustration | cover by João Concha | Lisbon 2011